Posted on

Mauricio Rua vs. Yasuhito Namekawa PRIDE: Bushido 5 – UFC.TV